Algemene informatie

De Afrikaanse wilde hond is een hondensoort die in het wild in Afrika leeft. Deze diersoort heeft ook de naam “hyenahond”. Omdat hij door zijn grote ronde oren en zijn enigszins robuuste gezicht lijkt op de gevlekte hyena (Crocuta crocuta). Ondanks de uiterlijke overeenkomsten tussen hen is de Afrikaanse wilde hond geen hyena, en is de gevlekte hyena geen hond. Daarom is de naam “Afrikaanse wilde hond” gangbaarder dan de naam “hyenahond”. Een leuk idee: vergelijk eens de Afrikaanse wilde honden en de gevlekte hyena’s die bij Zie-ZOO leven met elkaar. Dan vallen de uiterlijke overeenkomsten en de uiterlijke verschillen tussen deze twee onverwante diersoorten op. De Afrikaanse wilde hond staat bekend om zijn gevlekte vacht. Op zijn vacht zitten er geelbruine, zwarte en witte vlekken. Het lijkt net alsof de wilde hond met vlekken is beschilderd. Daarom betekent zijn wetenschappelijke naam, Lycaon pictus, vrij vertaald “Beschilderde wolf”.

Iedere individuele wilde hond heeft een uniek vlekkenpatroon die geen enkel ander individu ook heeft. Dat betekent dat geen twee wilde honden er precies hetzelfde uitzien. Individuele honden hebben zulke verschillende vlekkenpatronen zodat ze elkaar makkelijker kunnen herkennen. Hoewel alle individuen ieder een eigen, uniek vlekkenpatroon hebben, hebben ze qua vachtkleur toch een overeenkomst. Ze hebben namelijk allemaal een zwarte snuit. De wilde hond is een vleeseter. Hij doet aan zowel zelf jagen op prooien als aan het eten van kadavers. Waarbij hij vooral aan zelf op prooien jagen doet. In Afrika leeft de wilde hond in graslanden, savannes, steppes, struikgewas, open bossen en woestijnen met rivieren en oasen. Tot begin 20ste eeuw kwam de wilde hond op vrijwel het hele Afrikaanse vasteland voor. Alleen in de regenwouden en in de droogste woestijnen kwam en komt hij niet voor.

Vanaf begin 20ste eeuw tot op de dag van vandaag nam het aantal wilde honden in het wild sterk af. Dat kwam en komt nog steeds door meerdere bedreigingen. Dat zijn door de mens veroorzaakte klimaatverandering, vernietiging van leefgebieden om er akkers en veeteeltgebieden van te maken, stroperij op hun prooien (waardoor er voor de wilde honden geen voedsel meer overblijft), stroperij op de wilde honden zelf, vervolging door mensen en besmetting met dodelijke ziektes door huishonden. Het aantal wilde honden in de Afrikaanse natuur is daardoor afgenomen tot zo’n 6000 à 7000 individuen. Zij leven verspreidt over slechts 39 populaties verspreidt over het Afrikaanse vasteland. En deze populaties leven ieder in een gebied omringd door zeer grote gebieden waar geen soortgenoten in voorkomen. Dat betekent dus dat het verspreidingsgebied van de wilde hond in Afrika versnipperd is geraakt.

Alle 39 populaties worden nog steeds in hun voortbestaan bedreigd door een aantal van of alle eerder genoemde bedreigingen. Daarom heeft de Afrikaanse wilde hond op de Rode Lijst van de IUCN de conservatiestatus “Bedreigd”. Dierenpark Zie-ZOO levert op twee manieren een bijdrage aan het helpen te voorkomen dat de Afrikaanse wilde hond uitsterft. Zie-ZOO doet met de wilde honden in haar dierenpark mee aan het Europees fokprogramma (EEP) voor de wilde hond. En Zie-ZOO biedt financiële steun aan de organisatie Painted Dog Conservation (PDC). De PDC zet zich in voor het behoud van de wilde hond in de natuur van het Afrikaanse land Zimbabwe.

Afrikaanse wilde hond

African wild dog
Lycaon pictus

Een wilde hond met een kleurrijke vacht.

Adopteer een eigen Afrikaanse wilde hond!

Wil je één of meerdere Afrikaanse wilde honden adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • De Afrikaanse wilde hond de grootste hondensoort van Afrika is?
  • Afrikaanse wilde honden vooral jagen wanneer leeuwen en gevlekte hyena’s aan het rusten zijn?
  • Omdat anders leeuwen en hyena’s de honden van hun gevangen prooien proberen te beroven (wat vanwege het geweld levensgevaarlijk kan zijn)?