Algemene informatie

De beverrat leeft voornamelijk in moerassige gebieden en ook langs traagstromende rivieren en langs de kustlijn. Ze hebben een voorkeur voor stilstaande wateren met dichte begroeiing. Als hol graaft hij een gang in een steile rivieroever of een dijk, vlak boven de waterspiegel. Deze holen hebben een diameter van twintig centimeter en zijn tot zes meter diep. In het hol maakt hij een plat nest van dode grassen. De nestkamer heeft een diameter van zo’n 30 centimeter.

Hij is voornamelijk in de schemering en ’s nachts actief. In koude winters en in gebieden zonder roofdieren is hij ook overdag actief. Het is een echte planteneter, die voornamelijk grassen eet, aangevuld met scheuten, stengels, vruchten, wortelen en knollen, ook de wortelstokken en vruchten van waterplanten. Soms eet hij ook mosselen. Hij is een goede duiker en haalt veel voedsel onder water. Hij zwemt met snelle stroken met de voorpoten en krachtige, afwisselende slagen met de achterpoten.

De beverrat leeft in familiegroepjes van verwante vrouwtjes, waarvan de woongebieden gedeeltelijk overlappen. Ook overlappen de woongebieden van de vrouwtjes met dat van het dominante mannetje. Ondergeschikte mannetjes leven meer aan de rand van de woongebieden. Zogende vrouwtjes zijn dominant over mannetjes, en kunnen zich tegen hen agressief gedragen.

 

Beverrat

Coypu
Myocastor coypus

Heet ook wel moerasbever.

Adopteer een eigen Beverrat!

Wil je één of meerdere beverratten adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • Beverratten soms hun eigen ontlasting eten
  • Dat dat bij andere dieren ook voorkomt
  • Dat de beverrat ook wordt gegeten onder de naam "waterkonijn"