Algemene informatie

Boshonden komen voornamelijk voor in bossen nabij riviertjes en andere wateren. Ook wagen ze zich op grasland, bijvoorbeeld pampa’s en cerrado’s. De boshond komt tot op 1.900 meter hoogte voor. Het verspreidingsgebied loopt van zuidelijk Midden-Amerika en het noorden van Zuid-Amerika tot aan het noordoosten van Argentinië. De boshond is meestal overdag actief en waarschijnlijk de meest sociale hondachtige van Zuid-Amerika, en de meest sociale soort van zijn grootte. Boshonden worden regelmatig waargenomen in groepen van drie tot tien dieren. Het is een stevige hondachtige met korte poten, die in groepen over de bosbodem jaagt. Alhoewel ze een groot verspreidingsgebied hebben, worden ze zelden waargenomen, en over hun gedrag in het wild is weinig bekend.

Boshond

Bush dog
Speothos venaticus

Een neefje van de manenwolf.

Adopteer een eigen Boshond!

Wil je één of meerdere boshonden adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • Er drie ondersoorten zijn?
  • De boshond op de IUCN-lijst staat?
  • De boshond een uitstekende jager is?