Algemene informatie

De zebramangoest is een klein roofdier. Hij komt voor op de Afrikaanse savanne en heeft zijn naam door de gestreepte tekening op de rug. Een volwassen dier wordt 55-60 centimeter lang en 1,5-2,25 kg zwaar. De staart is 15-30 cm lang. De soort is vooral algemeen in gebieden met veel termietenheuvels, die dienen als verblijfplaats. De zebramangoest komt voor in een groot gedeelte van Afrika. De zebramangoest is overdag actief, maar bij extreme hitte alleen ’s ochtends en ’s avonds. Het is een groepsdier, die in stabiele familiegroepen van ongeveer 30 soortgenoten bij elkaar leeft. Als een groep meer dan 40 dieren bevat, zal hij meestal gaan opsplitsen in twee kleinere groepen van 15-20 dieren. Leden van een groep kunnen elkaar herkennen aan een gezamenlijke groepsgeur.

Zebramangoesten gebruiken verlaten termietenheuvels als hun dagelijks verblijf. De heuvels, die een grootte hebben van ongeveer 1 m³, zijn door de mangoesten ingericht met allerlei vertrekken. Het territorium kan vrij groot zijn, tot 130 hectare. Het territorium is afgebakend met geurvlaggen. Vooral hooggeplaatste mannetjes markeren het territorium regelmatig. Zebramangoesten markeren opvallende plaatsen in het territorium, waaronder termietenheuvels, stenen en boomstronken, elke dag.

Het voedsel van de zebramangoest bestaat hoofdzakelijk uit insecten, hagedissen, slangen, kikkers en vaak ook muizen. Veel van zijn voedsel graaft hij op met de scherpe klauwen. Soms eet hij ook plantenwortels en vruchten. Een geliefd tussendoortje is een vogelei. De zebramangoest rooft het ei met zijn voorpoten uit het nest. En sleurt het ei vervolgens met zijn achterpoten weg. De zebramangoest foerageert meestal in kleine, losse subgroepjes. Tijdens het foerageren staat de zebramangoest geregeld op zijn achterpoten om de omgeving te verkennen. Hij houdt contact met de andere groepsleden met een grote verscheidenheid aan geluiden.

Zebramangoest

Banded mongoose
Mungos mungo

Een mangoest met zebrastrepen.

Adopteer een eigen Zebramangoest!

Wil je één of meerdere zebramangoesten adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • Ze in groepen van soms wel 40 exemplaren leven?
  • De staart bijna net zo lang is als het lichaam?
  • In West-Afrika de nauw verwante Gambiamangoest (Mungos gambianus) leeft?