Algemene informatie

De zilveren arowana is een soort vis. Het is een zoetwatervis. “Zoetwatervis” is een aanduiding voor elke vissensoort die een deel van zijn leven of zijn hele leven in zoetwater leeft. In de wereld bestaan er ook zoutwatervissen. “Zoutwatervis” is een aanduiding voor elke vissensoort die zijn hele leven in zoutwater leeft. Zoetwatervissen kunnen in zoetwater overleven doordat ze een reeks fysiologische aanpassingen daarop in hun lichaam hebben. Zoutwatervissen daarentegen hebben die fysiologische aanpassingen niet en kunnen daarom niet in zoetwater overleven. Daarom bestaan er tevens geen zoutwatervissen die een deel van hun leven in zoetwater doorbrengen. Zoals er zoetwatervissen zijn die een deel van hun leven in zoutwater doorbrengen. Het woord “zilveren” in “zilveren arowana” verwijst naar de zilverachtig gekleurde schubben van de zilveren arowana. Het woord “arowana” in die naam is afkomstig uit het Tupi, een indianentaal uit Zuid-Amerika.

Wat opvalt aan de schubben van de zilveren arowana is dat de schubben relatief groot zijn. Ook heeft hij een mond die in gesloten toestand als het ware naar boven wijst. In plaats van (zoals bij de meeste vissensoorten) in gesloten toestand als het ware naar voren wijst. Zijn naar boven wijzende mond lijkt op een opgehaalde valbrug van een middeleeuws kasteel. (Een valbrug heeft vaak de informele maar tegelijkertijd ook oneigenlijke naam “ophaalbrug”.) De arowana heeft een valbrugachtige mond omdat hij vaak insecten en spinnen vangt die op het wateroppervlak drijven. Of vlak boven het wateroppervlak op een tak of in een spinnenweb zitten. In beide situaties komt het hebben van die naar boven wijzende, valbrugachtige mond goed van pas.

Aan het uiteinde van zijn onderlip heeft de arowana een baarddraad (een soort voelspriet) zitten die eindigt in twee uiteinden. Het lijkt alsof hij aan zijn onderlip een kleine tweepuntige vork heeft zitten. Verder heeft de arowana een relatief lang lichaam die richting het staartuiteinde geleidelijk smaller wordt. Hij kan van het uiteinde van zijn snuit tot en met het uiteinde van zijn staart 130 cm lengte bereiken. Ook heeft hij een rugvin en een buikvin die beide lang zijn. En helemaal naar het uiteinde van zijn staart toelopen.

De zilveren arowana leeft in het wild in Zuid-Amerika. Van Colombia in het noorden tot in Bolivia in het zuiden. En van Peru in het westen tot in Brazilië in het oosten. In Zuid-Amerika leeft deze diersoort in moerassen, stilstaand water en rustig stromende rivieren. In wild stromende rivieren kan de arowana niet overleven, en daarom komt hij daar niet in voor. Eén van de rivieren waarin de arowana leeft is de Amazone, maar dus alleen in  rustig stromende delen daarvan.

De zilveren arowana is een vleeseter. Hij jaagt op kleine prooien die in het water leven. Die in het water levende prooien zijn waterslakken, zoetwaterkrabben, zoetwaterkreeften, zoetwatergarnalen, kleine vissen, zwemmende muizen en zwemmende kleine slangen. Wat de arowana ook doet is insecten en spinnen vangen die op het wateroppervlak zijn gevallen. Daarom zwemt de arowana vaak vlak onder het wateroppervlak om het wateroppervlak af te speuren naar die insecten en spinnen. Wat hij ook doet is uit het water springen. Om tijdens de sprong vogels en vleermuizen te vangen die vlak boven het wateroppervlak vliegen. Aan dat gedrag dankt de arowana de bijnaam “Wateraap”, ook al is hij geen echte aap.

Zilveren arowana

Silver arowana
Osteoglossum bicirrhosum

Wat voor dier is dit precies?

Adopteer een eigen Zilveren arowana!

Wil je een zilveren arowana adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • De zilveren arowana vanuit rivieren die buiten hun oevers zijn getreden overstroomde bossen in kan zwemmen?
  • De zilveren arowana soms “drakenvis” wordt genoemd?
  • Omdat hij door zijn uiterlijk enigszins lijkt op draken op schilderingen en beeldhouwwerken uit Oost-Azië?