Algemene informatie

De Zonparkiet is een kleine papegaaiachtige. Vrouwtjes en mannetjes lijken erg op elkaar en zijn alleen met DNA- of endoscopisch onderzoek te onderscheiden. Ze leven over het algemeen in groepen van 20 tot 30 vogels. Zonparkieten maken luide geluiden waar ze onderling door kunnen communiceren. In het wild eten ze vooral fruit, zaden en insecten. Ze kunnen soms wel 30 jaar oud worden.

De Zonparkiet komt voor in de bossen van Zuid Amerika en dan nog alleen in het noordoosten. Het verspreidingsgebied is beperkt. Kans op uitsterven in het wild is aanwezig en de Zonparkiet staat dan ook als bedreigd op de Rode lijst van de IUCN. De soort staat ook op lijst II van het Cites verdrag.

Zonparkiet

Sun parakeet
Aratinga solstitialis

Wordt bedreigd in het wild

Adopteer een eigen Zonparkiet!

Wil je je eigen Zonparkiet adopteren?
DAT KAN!

Adopteren

Wist je dat?

  • Linnaeus deze soort in de 18e eeuw voor het eerst beschreef
  • Het een heel sociale vogel is
  • Er meer van deze vogels bij mensen thuis wonen dan in het wild