Europa

Zwarte ibis

Glossy ibis
Plegadis falcinellus

Wat is een ibis eigenlijk?

Lepelaar

Eurasian spoonbill
Platalea leucorodia

Hoe is dit dier aan zijn naam gekomen?

Kleine mantelmeeuw

Lesser black-backed gull
Larus fuscus

Leeft in kustgebieden.

Juffer-kraanvogel

Demoiselle crane
Grus virgo

De kleinste kraanvogelsoort ter wereld.

Gewone flamingo

Greater flamingo
Phoenicopterus roseus

Wordt ook wel "Europese flamingo" genoemd.

Zomertortel

Turtle dove
Streptopelia turtur

Werd vroeger "tortelduif" genoemd.

Patrijs

Grey partridge
Perdix perdix

Uit de familie van de fazanten.

Europa info

• Oppervlakte: 9.938.000 vierkante kilometer
• 6,8% van totale hoeveelheid land van de aarde
• Populatie: 731.000.000
• Meest bevolkte land: Rusland (138.739.892 inwoners)
Europa is wat betreft grootte het 6e werelddeel.  Alleen Australië is kleiner. Binnen Europa zijn er 47 landen. Het werelddeel Europa is onderdeel van het continent Eurazië. Waarschijnlijk was 80 tot 90 procent van Europa ooit bedekt geweest door bos. Het strekte zich uit van de Middellandse Zee naar de Noordelijke IJszee. Hoewel meer dan de helft van de oorspronkelijke bossen in Europa door ontbossing door de eeuwen heen is verdwenen, heeft Europa nog steeds meer dan een kwart van zijn grondgebied bedekt met bos, zoals de taiga van Scandinavië en Rusland, gemengde regenwouden van de Kaukasus en de kurkeikbossen in het westen van het Middellandse Zeegebied.

Europese moerasschildpad

European pond turtle
Emys orbicularis

Een soort zoetwaterschildpad.

Scheltopusik

Scheltopusik
Pseudopus apodus

Pantserhazelworm.

Siberische steur

Siberian sturgeon
Acipenser baerii

Waar zal die nou voorkomen?

Diamantsteur

Russian sturgeon
Acipenser gueldenstaedtii

Zeldzaam hoor, die diamantsteur!

Ooievaar

White stork
Ciconia ciconia

Waarom bij geboortes altijd een ooievaar?

Alpenmarmot

Alpine marmot
Marmota marmota

Een marmot uit de Alpen.

Sneeuwuil

Snowy owl
Bubo scandiacus

Hedwig uit Harry Potter.

Raaf

Raven
Corvus corax

Groter dan een kraai.