Dierenpark Zie-ZOO wil graag een bijdrage leveren aan biodiversiteit, ook binnen het park. Zo is ecologisch groenbeheer een prioriteit.

Om in kaart te brengen in hoeverre de inrichting en het beheer van het terrein bijdraagt aan biodiversiteit doen we jaarlijks een inventarisatie van wilde broedvogels op het Zie-ZOO terrein voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Nou, zie de foto! Op 6-3-2021 was de eerste ronde waarbij we al 135 exemplaren telden in 18 soorten. Uiteindelijk werd in 2021 10 x een inventarisatie gedaan. Hierover werd een uitgebreid verslag gemaakt.

Nieuwsgierig? Klik dan hier:

Broedvogelinventarisatie Dierenpark Zie-ZOO 2021

Online doneren

Je kunt snel en makkelijk onze dieren helpen door online te doneren.

Doneren