Dierenpark ZiE-ZOO wil graag een bijdrage leveren aan biodiversiteit, ook binnen het park. Zo is ecologisch groenbeheer een prioriteit.

Om in kaart te brengen in hoeverre de inrichting en het beheer van het terrein bijdraagt aan biodiversiteit doen we jaarlijks een inventarisatie van wilde broedvogels op het Zie-ZOO terrein voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Nou, hier vind je de complete rapportages!

In 2022 werd gedurende 10 bezoeken aan Dierenpark ZiE-ZOO 36 vrijlevende inheemse vogelsoorten waargenomen. Er werden in totaal 121 territoria gevonden, verdeeld over 28 verschillende soorten. Met 44 territoria was de Huismus de meest algemene broedvogel, gevolgd door Houtduif (11 territoria), Turkse tortel (7 territoria) en Koolmees (7 territoria). Van drie
soorten van de Rode lijst van Nederlandse broedvogels zijn territoria aangetroffen: Steenuil
(status: kwetsbaar), Boerenzwaluw (gevoelig) en Huismus (gevoelig).

Hieronder vind je het rapport van 2022 en ook dat van 2021.

Nieuwsgierig? Klik dan hier:

Broedvogelinventarisatie Dierenpark ZiE-ZOO 2023

Broedvogelinventarisatie Dierenpark ZiE-ZOO 2022

Broedvogelinventarisatie Dierenpark ZiE-ZOO 2021

Online doneren

Je kunt snel en makkelijk onze dieren helpen door online te doneren.

Doneren