IUCN Rode Lijst

Het IUCN (International Union for Conservation of Nature) is een organisatie die ieder jaar een lijst opstelt van bedreigde diersoorten, de zgn. IUCN Red List. De Rode Lijst geeft aan welke soorten het meest behoefte hebben aan bescherming en is daarmee een belangrijk instrument bij het vaststellen van beschermingsprioriteiten. Je zou kunnen zeggen dat de IUCN Red List een soort AEX-index is voor de biodiversiteit.

De Rode Lijst maakt een onderscheid in de volgende categorieën:

  •     Uitgestorven (Extinct, EX)
  •     Uitgestorven in het wild (Extinct in the wild, EW)
  •     Kritiek (Critically Endangered, CR)
  •     Bedreigd (Endangered, EN)
  •     Kwetsbaar (Vulnerable, VU)
  •     Gevoelig (Near Threatened, NT)
  •     Niet bedreigd (Least Concern, LC)

IUCN conservation statuses

Dierenpark Zie-ZOO heeft een aantal dieren die op de IUCN Rode Lijst staan zoals:

Beermarter (arctitis binturong) IUCN rode lijst: vulnerable
Rode hond (cuon alpinus) IUCN rode lijst: endangered
Witruggier (Gyps africanus) IUCN rode lijst: critically endangered
Gestreepte hyena (hyaena hyaena) IUCN rode lijst: near threatened
Mara (dolichotis patagonum) IUCN rode lijst: near threatened

Online doneren

Je kunt snel en makkelijk onze dieren helpen door online te doneren.

Doneren