Onze planeet is één groot levend ecosysteem. Dat betekent dat alles op aarde op de een of andere manier met elkaar in verbinding staat. De aarde produceert alles wat we nodig hebben om in onze levensbehoeften te voorzien. Biodiversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen en daarmee een indicatie voor de gezondheid van de aarde. Bij biodiversiteit gaat het dus om de variatie van al het leven op aarde en dat hangt nauw samen met het klimaat. Hoe groter de diversiteit binnen een systeem, hoe veerkrachtiger het is tegen externe invloeden zoals klimaatverandering.

Dierentuinen hebben een belangrijke taak: het bewust maken van mensen op het vlak van het leven op aarde en alles wat daarmee samenhangt. Dierenpark Zie-ZOO neemt die voorlichtingstaak heel serieus en doet ook zelf zoveel mogelijk aan het “groen” ondernemen. Zo wordt regenwater in het hoofdgebouw gebruikt om de toiletten te spoelen, gebruikt het dierenpark geen aardgas, wekken we zelf elektriciteit op met zonnepanelen, gebruiken we led-verlichting enzovoort.

Als het gaat over duurzaamheid wordt er vaak gesproken over de drie P’s: People, Planet, Profit. Dat staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Andersom ziet dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.

De drie P’s worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dierenpark Zie-ZOO wil maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zie hiervoor ook de informatie over het Greenkey certificaat.

 

Bekijk ook de video en laat je inspireren:

Online doneren

Je kunt snel en makkelijk onze dieren helpen door online te doneren.

Doneren