Algemene informatie

Ze kunnen gemiddeld 20 jaar oud worden. De sneeuwuil heeft een hoofdzakelijk wit verenkleed met zwarte vlekken. Mannetjes en oudere exemplaren zijn witter dan de anderen. Het wit reflecteert in de zon, een eigenschap die de vogels zouden gebruiken om hun aanwezigheid kenbaar te maken in hun territorium. Sneeuwuilen zijn met hun witte veren goed aan de boomloze sneeuwrijke toendra aangepast. Ze komen voor in het uiterste noorden van Azië, Europa en Noord-Amerika. Ze zijn dag- en schemeractief. Het vrouwtje, door haar schutkleuren goed gecamoufleerd, broed in een zelf gegraven kuiltje. Het hoofdvoedsel is de lemming, waarvan de populaties regelmatig ineenstorten. De sneeuwuilen lossen dit op door massaal verder te trekken naar voedselrijkere gebieden. Sneeuwuilen jagen vanuit de vlucht, of vanuit een hoger gelegen uitkijkpost. Tegen de winter leggen ze een vetlaag aan, waardoor ze ruim een maand zonder voedsel kunnen. Is het voedselaanbod goed dan leggen ze bij het nest een voorraad van wel 80 lemmingen aan.

Sneeuwuil

Snowy owl
Bubo scandiacus

Hedwig uit de Harry Potter-verhalen.

Adopteer een eigen Sneeuwuil!

Wil je één of beide sneeuwuilen adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • Deze uil een spanwijdte van een meter kan hebben?
  • Hij in Nederland wel eens aanwezig is?
  • We dat dan "dwaalgast" noemen?