Wilde soorten in Dierenpark ZiE-ZOO

Wie een wandeling maakt door dierenpark ZiE-ZOO komt ongetwijfeld oog-in-oog te staan met bijzondere dieren, zoals een miereneter, een gilamonster of een saruskraanvogel. Maar wie goed oplet en oog voor detail heeft, kan ook zomaar verrast worden door een staartmees, een atalanta of een rosse metselbij. Deze diersoorten behoren niet tot de officiële collectie van het park, maar hebben zelf een thuis gevonden tussen of in de dierenverblijven. Sommige wilde dieren komen alleen maar even een kijkje nemen, sommige gebruiken het park om te overwinteren of om voedsel te zoeken, en er zijn zelfs dieren die hun hele leven lang in het park verblijven. Samen met een groot aantal wilde plantensoorten, korstmossen en andere organismen vormen deze dieren de wilde biodiversiteit van het park. Het woord biodiversiteit betekent de verscheidenheid aan leven op alle biologische niveaus, van complete ecosystemen tot genetische variatie. Maar de meest bekende graadmeter voor biodiversiteit is het aantal soorten. Om te weten hoe groot de wilde biodiversiteit in Dierenpark ZiE-ZOO is, is het dus van belang om te weten hoeveel wilde soorten er op het park voorkomen. En daar kan iedereen bij helpen!

Soorten scoren

Om een beter beeld te krijgen van wat er leeft in het dierenpark zal er in het weekend van 11 en 12 juni 2022 de ZiE-ZOO Blitz plaatsvinden. Dat wil zeggen dat we willen proberen om binnen dat weekend zoveel mogelijk wilde soorten te vinden in het dierenpark. Alle soorten tellen hiervoor mee! Vogels, vlinders en bijen, maar ook mossen, kruiden of paddenstoelen. Een ieder die in dat weekend het park bezoekt wordt dan ook van harte uitgenodigd om zelf mee te komen zoeken. Om iedereen op weg te helpen zullen er zoekkaarten klaarliggen en daarnaast staan er enthousiaste vrijwilligers klaar om te helpen of uitleg te geven. In het ZiE-ZOO College zal een scorebord worden bijgehouden. Veel soorten kunnen gevonden worden door gewoon door het park te wandelen en goed op te letten, maar sommige hebben wat speciale aandacht nodig. Om deze te vinden zullen er onder begeleiding van verschillende experts extra activiteiten plaatsvinden, waarbij de focus telkens op een bepaalde groep soorten zal liggen. Omdat bijvoorbeeld vogels in de vroege ochtend het meest actief zijn, zullen we vóór de normale openingstijd een vogelwandeling maken, waarbij alle aandacht uit zal gaan naar de wilde vogels die op het park leven. Ook voor onder andere loopkevers, nachtvlinders en vleermuizen zullen er specifieke activiteiten plaatsvinden. Die van de vleermuizen natuurlijk in de avonduren! Houd onze social media in de gaten voor meer informatie over het weekend, zoals het precieze programma met tijdstippen en hoe je je kunt inschrijven voor de vogelwandeling of vleermuissafari. Voor het soorten zoeken en de andere activiteiten tijdens de reguliere openingsuren is geen inschrijving nodig!

De lokale natuur helpen

De natuur staat wereldwijd onder druk. Dierenpark ZiE-ZOO ondersteunt vanuit haar Stichting Zie-Zoölogisch dan ook diverse projecten om met uitsterven bedreigde dieren te helpen, zoals pinguïns, slingerapen of krokodilstaarthagedissen. Maar ook de natuur in Nederland kan alle hulp goed gebruiken. Maar liefst 15 soorten dagvlinders en 9 broedvogels die voorheen in Nederland voorkwamen zijn hier nu uitgestorven, en nog veel meer soorten dreigen in de komende jaren uit ons land te verdwijnen als ze niet beschermd worden. Niet alleen de heel bijzondere of zeldzame soorten hebben het moeilijk. Op de Nederlandse rode lijst staan ook bekende soorten, zoals huismus, boerenzwaluw en torenvalk. Sommige van deze kwetsbare of gevoelige soorten komen ook voor in Dierenpark ZiE-ZOO. Met deze bioblitz willen we onder andere uitzoeken welke soorten er voorkomen in het park, zodat deze beter beschermd kunnen worden. Een voorbeeld: nadat een onderzoek naar broedvogels had uitgewezen dat er wilde uilen op het park voorkomen, zijn er speciale nestkasten opgehangen om deze vogels betere broedgelegenheid te geven. Mee zoeken tijdens dit weekend kan dus echt helpen om de wilde soorten in het park beter te beschermen. Maar daar blijft het niet bij. De wilde natuur is één grote dierentuin, niet alleen bij Dierenpark ZiE-ZOO, maar ook in je eigen stad, dorp, straat en achtertuin. We hopen iedereen die komt kijken bij de ZiE-ZOO Blitz niet alleen te inspireren meer naar de natuur in de eigen omgeving te kijken, maar deze zelf ook een handje te helpen. Tijdens het weekend zal er een kraampje geopend zijn waar we verschillende producten zoals nestkasten en insectenhotels te koop aanbieden. Alle producten zijn eigenhandig vervaardigd door het team van cliënten van het dierenpark en zij zullen dan ook hun eigen biodiversiteitskraampje bemannen. De opbrengsten van de ZiE-ZOO Blitz zullen ten goede komen van een lokaal natuurbeschermingsinitiatief. Zo draagt ZiE-ZOO ook haar steentje bij aan de natuur in de gemeente Uden en omstreken.

Enthousiast geworden voor de ZiE-ZOO Blitz? Kom dan zeker een kijkje nemen in ons dierenpark op 11 en 12 juni. Er is van alles te zien, vinden en beleven. Meer dan je denkt!

(foto’s: Noud van den Berg)

Online doneren

Je kunt snel en makkelijk onze dieren helpen door online te doneren.

Doneren