Algemene informatie

Deze ara’s hebben een groen voorhoofd. De nek, keel, borst en de binnenkant van de staart zijn felgeel. En de rug en de binnenkant van de staart zijn blauw. Blauwgele ara’s kunnen tot 90 cm lang worden en tot 1,3 kg zwaar worden. De blauwgele ara kan in het wild wel 50 jaar worden. In gevangenschap kan dit wel tot 80 jaar oud worden.

Blauwgele ara’s komen het meest in droge of vochtige tropische regenwouden voor langs rivieren, kreken en andere waterpartijen. Het komt ook voor dat ze in moerassen en savannes leven. Deze ara’s leven paarsgewijs, in kleine groepen en soms zelfs in grote zwermen. Ze zitten dan het meest in de boomtoppen waar ze vanaf de grond bijna niet te zien zijn. Blauwgele ara’s zijn erge sociale dieren en hebben onderling veel lichamelijk contact. Dan verzorgen ze vooral elkaars veren. Deze dieren zijn erg vocaal en schreeuwen erg hard. Zo kunnen ze elkaar goed horen door de dichte begroeiing van de bomen. Als ara’s een partner uit hebben gekozen is dit voor het leven. Het dieet van de blauwgele ara bestaat vooral uit noten (palmnoten of amandelnoten), zaden, vruchten, insecten en nectar.

Het broedseizoen van de blauwgele ara begint in december en eindigt ongeveer in mei. Het ligt aan het gebied in welke maanden de vogels broeden. De nesten liggen vaak hoog in holle bomen. Nadat het vrouwtje bevrucht is legt ze 2 tot 3 eieren die alleen zij uitbroed. Het duurt 28 dagen voordat de eieren uitkomen. Als de kuikens uit het ui zijn gekomen zijn ze nog blind. Het mannetje zorgt ervoor dat het vrouwtje en de kuikens genoeg voedsel krijgen. Na 25 dagen krijgen de kuikens hun eerste verenkleed. Als de kuikens 2,5 maanden oud zijn verlaten ze het nest. Dan worden ze nog een maand lang bijgevoerd door de ouders tot ze helemaal zelf in staat zijn hun eigen voedsel te zoeken. Als blauwgele ara’s 5 jaar zijn worden ze geslachtsrijp

Blauwgele ara

Blue-and-yellow macaw
Ara ararauna

De blauwgele ara komt voor in het noorden van Zuid-Amerika.

Adopteer een eigen Blauwgele ara!

Wil je één of meerdere blauwgele ara's adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • De blauwgele ara een groot verspreidingsgebied heeft?
  • Luide geluiden maken en het afknagen van objecten zijn een natuurlijk onderdeel van hun gedrag?
  • De IUCN-status is: Least Concern (niet bedreigd)?