Algemene informatie

Het helmparelhoen is één van de zes soorten parelhoenen in de wereld. Dat betekent dus dat het helmparelhoen en alle andere parelhoensoorten niet een soort kip zijn. “Hoen” is namelijk een ander woord voor “kip”. Een voorbeeld van de vijf andere parelhoensoorten is het kroonparelhoen (Guttera pucherani), die ook bij Dierenpark Zie-ZOO leeft. Een ander woord voor “parelhoen” is “parelhoender” (het meervoud daarvan is “parelhoenders”). Waardoor het helmparelhoen ook “helmparelhoender” heet (en het kroonparelhoen ook “kroonparelhoender” heet). Het helmparelhoen en alle andere parelhoensoorten hebben het woord “parel” in hun naam te danken aan de witte stippen op hun verenkleed, die doen denken aan parels. Het woord “helm” in zijn naam verwijst naar een uitstulping van bot op zijn hoofd, dat aan een helm doet denken.

Het helmparelhoen heeft naast de naam “helmparelhoender” nog twee andere namen. Die twee andere namen zijn “stipkip” en “poelepetaat”. De naam “stipkip” verwijst naar de witte stippen van het helmparelhoen. De naam “poelepetaat” is een verbastering van een Franstalige naam voor het helmparelhoen, namelijk “poule pintade”, wat “beschilderde kip” betekent. Helaas is “poule pintade” minder gangbaar dan een andere Franstalige benaming voor het helmparelhoen, namelijk “pintade de Numidie”.

Het helmparelhoen leeft in het wild in Zuidelijk Afrika. De naam “Zuidelijk Afrika” verwijst naar iets anders dan het land Zuid-Afrika. Namelijk alle landen (waaronder Zuid-Afrika) in het zuiden van het werelddeel Afrika samen. Onder de landen in Zuidelijk Afrika bevinden zich landen op het vasteland en landen die alleen uit één of meerdere eilanden bestaan. Bijvoorbeeld Madagaskar. In Zuidelijk Afrika leeft het helmparelhoen op steppes en savannes.

Het helmparelhoen eet dierlijk voedsel en plantaardig voedsel. Een dier dat zowel dierlijk voedsel als plantaardig voedsel eet, heet een alleseter. In het wild eet het helmparelhoen insecten, zaden en fruit. Net als de kip zoekt het helmparelhoen naar voedsel dat in de grond zit door met zijn poten de grond om te wroeten.

Helmparelhoen

Helmeted guineafowl
Numida meleagris

Waaraan dankt dit dier zijn naam?

Adopteer een eigen Helmparelhoen!

Wil je één of meerdere helmparelhoenen adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • Het helmparelhoen, net als de kip, alleen kan fladderen?
  • Dat betekent dat het helmparelhoen niet kan vliegen, zoals bijvoorbeeld de koereiger (Bubulcus ibis) dat wel kan?
  • In een groep helmparelhoenen alle groepsleden vaak contact met elkaar onderhouden door harde geluiden te maken?