Algemene informatie

Pekari’s uit Zuid-Amerika lijken op kleine zwijnen, hoewel ze officieel tot een andere familie behoren. De witlippekari is een zeldzame soort die diep in de tropische regenwouden leeft. Hij is roodbruin gekleurd en dankt zijn naam aan een witte plek rond zijn mond. Deze pekari’s leven in groepen van 50-300 exemplaren. Ze zijn voornamelijk ’s nachts actief. De witlippekari is ongeveer 1 m lang, 50-60 cm hoog aan de schouder en 25-40 kg zwaar. De witlippekari wordt bedreigd door ontbossing en doordat erop gejaagd wordt. Vaak worden er door jagers veel pekari’s in 1 keer gedood, omdat ze in groepen leven. En daardoor een makkelijk doelwit vormen. Op de IUCN-lijst staat deze pekari geclassificeerd als “Kwetsbaar”.

Witlippekari

White-lipped peccary
Tayassu pecari

Wat voor kleur heeft zijn lip?

Adopteer een eigen Witlippekari!

Wil je één of meerdere witlippekari's adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • Ze wel 15 jaar oud kunnen worden?
  • Ze leven van Mexico tot Paraguay?
  • Ze vooral in het regenwoud leven?