Algemene informatie

De zomertortel is 25-28 cm lang en is daarmee iets kleiner dan de nauwverwante Turkse tortel (Streptopelia decaocto). De zomertortel is klein en slank met snelle, trekkende vleugelslagen. In de vlucht valt de witte buik en de donkere ondervleugels op. De zomertortel is kleurrijker dan de Turkse tortel en heeft oranjekleurige veren met zwarte vlekken. De staart is zowel van boven als van onderen zwart met een witte eindrand. De borst is roze en in de nek heeft hij aan beide kanten een klein, zwartgestreept plekje. Heeft een opvallende rode ring rondom het oog. Juveniele zomertortels hebben een grauwer verenkleed en missen de zwartgestreepte plekjes in de nek. Het voedsel bestaat voornamelijk uit akkeronkruiden, maar zaden van gecultiveerde gewassen eten ze ook. Vooral tarwe en koolzaad lijken belangrijk te zijn. De zomertortel legt gewoonlijk twee witte eieren tussen de periode midden mei en midden juni.

Deze worden meestal gedurende 13-14 (soms tot 16) dagen door zowel het mannetje als vrouwtje uitgebroed. De jongen vliegen na ongeveer 20 dagen uit en zijn kort daarna zelfstandig. In het zomerhalfjaar zijn zomertortels aanwezig in grote delen van Europa. De eerste vogels verschijnen meestal in de tweede helft van april in de broedgebieden. Ze trekken in augustus/september weer weg naar de overwinteringsgebieden. Broedt ook in delen van Noord-Afrika en van West-Azië tot aan West-China. Daarnaast broeden er geïsoleerde populaties in Egypte en het zuiden van de Sahara. Alle zomertortels die in Europa broeden, overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Tussen 1983 en 2011 werd de afname van het aantal zomertortels in heel Europa geschat op 73%. In 2015 werd de totale Europese populatie geschat op tussen de 3,15 miljoen en 5,94 miljoen broedparen. Sinds 2015 staat de zomertortel als kwetsbaar op de Rode Lijst van de IUCN.

Zomertortel

Turtle dove
Streptopelia turtur

Een zeer zeldzame vogelsoort.

Adopteer een eigen Zomertortel!

Wil je één of meerdere zomertortels adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • De tortel genoemd is naar het geluid dat hij maakt?
  • De zomertortel vroeger tortelduif heette?
  • Door veranderingen in de landbouw er steeds minder van zijn?