Sphenisco is een organisatie gericht op bescherming en soortbehoud van de Zuid Amerikaanse Humboldt pinguïn. De Humboldt pinguïn leeft op de kust van Chili en Peru en wordt bedreigd door verschillende factoren. Vooral door afname van de vispopulatie ten gevolge van overbevissing en klimaatverandering. Een belangrijk broedgebied in het noorden van Chili wordt bedreigd door een energiecentrale. Bescherming is hard nodig. Sphenisco heeft beschermingsprojecten in Chili en Peru en stimuleert ook fokprogramma’s in dierentuinen.

Ook jij kunt onze projecten steunen!

Donaties op IBAN NL09 RABO 0120 0871 54 t.n.v. Stichting Zie-Zoo, onder vermelding van Zie-Zoölogisch.

Of gebruik de doneerknop op deze website.

Bedankt voor je steun!

HUMBOLDTPINGUIN BEDREIGINGEN: overbevissing, klimaatverandering, vervuiling van de zee (plastic soup).

Online doneren

Je kunt snel en makkelijk onze dieren helpen door online te doneren.

Doneren