Algemene informatie

Deze kleurrijke vogel heeft een zwarte romp en kop, een roodbruine rugmantel en een naakt, rood of oranje gelaat. Vrouwtjes hebben grijze schouders en witte, zwartgezoomde armpennen. De buitenste slagpennen van het mannetje zijn veel donkerder dan die van het vrouwtje. De vleugels zijn lang en puntig en de staart is kort. Een volwassen mannetje kan 60 – 70 cm lang en 2 tot 3 kg zwaar worden en een spanwijdte van 175 cm hebben. De vleugels zijn zwart, behalve de kastanjebruine rug en staart, grijze schouders en rood gezicht en benen.

De Bateleur wordt ook in het Frans en Engels zo genoemd. Deze naam heeft de Bateleur te danken aan zijn manier van vliegen. Bateleur betekent koorddanser. Net zoals een koorddanser die met zijn armen heen en weer gaat om zijn balans te vinden, beweegt deze roofvogel tijdens het vliegen zonder dat hij de vleugels beweegt. Deze vogel is vooral een aaseter, maar jaagt ook op kleine gewervelden en insecten.

Het nestelen gebeurt in Acacia’s, waarbij één ei gelegd wordt. Dit ei komt na 42 tot 43 dagen uit, waarna nog 90 tot 125 dagen verstrijken voordat het jong kan vliegen. Bateleurs paren voor het leven en gebruiken nooit meerdere malen hetzelfde nest. Hoewel de meeste havikachtige roofvogels territoriaal zijn, leven de Bateleurs in kleine groepen. De bateleur komt voor in de savannes in een groot deel van Afrika ten zuiden van de Sahara tot aan Zuid-Afrika. In 2009 is de bateleur op de internationale rode lijst als “gevoelig” gekwalificeerd.  Mogelijk bevindt de soort zich al op de drempel van de kwalificatie “kwetsbaar”.

Bateleur

Bateleur
Terathopius ecaudatus

Goochelen?

Adopteer een eigen Bateleur!

Wil je je eigen Bateleur adopteren?
DAT KAN!

Adopteren

Wist je dat?

  • De Bateleur ook wel Goochelarend wordt genoemd
  • Bateleur betekent letterlijk "koorddanser"
  • Het een havik-achtige is
  • De IUCN status is: Near Threatened (gevoelig)