Algemene informatie

De Yucutaneekhoorn is een soort eekhoorn uit Noord-Amerika. De Yucataneekhoorn is vernoemd naar het schiereiland Yucatan, dat delen van de landen Belize, Guatemala en Mexico omvat. Hij komt in het wild voor in Belize en Guatemala. De Yucataneekhoorn is voor het eerst voor de wetenschap beschreven door de Amerikaanse dierkundige Joel Asaph Allen (1838-1921) in het jaar 1877. Deze eekhoornsoort leeft in bossen. Hij is een planteneter en hij eet zaden, fruit en knoppen. Het droge, regenloze seizoen van zijn natuurlijke verspreidingsgebied (dat plaatsvindt van april tot augustus) is de tijd van het jaar waarin geboortes van jonge Yucataneekhoorns plaatsvinden. Meestal zijn het dan twee of drie jongen per worp. Jonge Yucataneekhoorns worden geboren in een nest dat door hun moeder in een boom is gebouwd.

In het wild is de Yucataneekhoorn geen bedreigde diersoort. In het wild gaat het namelijk heel erg goed met deze soort. Daarom staat de Yucataneekhoorn op de Rode Lijst van de IUCN geclassificeerd als “Niet bedreigd”. Tegelijkertijd is de Yucataneekhoorn in dierentuinen in Europa zeldzaam. Er zijn in heel Europa namelijk heel weinig dierentuinen met de Yucataneekhoorn in de dierencollectie. En Dierenpark Zie-ZOO is er daar één van. Zie-ZOO heeft ervoor gekozen om Yucataneekhoorns te houden om aan haar bezoekers een meer gevarieerde dierencollectie te kunnen laten zien, waar niet alleen bedreigde diersoorten een onderdeel van zijn.

Yucataneekhoorn

Yucatan squirrel
Sciurus yucatanensis

Een in Europese dierentuinen zeldzame soort.

Adopteer een eigen Yucataneekhoorn!

Wil je één of meerdere Yucataneekhoorns adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • Het nest van de Yucataneekhoorn is gemaakt van bladeren en twijgjes?
  • De Yucataneekhoorn in het wild overdag vooral ’s ochtends actief is?
  • De Yucataneekhoorn ’s nachts altijd slaapt en dus geen nachtdier is?