Algemene informatie

De Europese grondeekhoorn is een van de vele soorten eekhoorns in de wereld. Deze eekhoorn dankt zijn naam aan het feit dat hij alleen op de grond leeft en nooit in bomen klimt. De Europese grondeekhoorn heeft nog drie andere namen. Die namen zijn “siesel”, “siezel” en “ziesel”. (De naam “ziezel” met twee z’s bestaat echter niet.) De naam “ziesel” is overgenomen uit het Duits. Omdat de Europese grondeekhoorn in het wild in Oostenrijk voorkomt, en vroeger ook in Duitsland voorkwam. In Duitsland kwam de grondeekhoorn voor in één natuurgebied, dat vlakbij de grens met Tsjechië ligt. In dat natuurgebied is de grondeekhoorn sinds de jaren ’50 van de 20ste eeuw uitgestorven.

De Europese grondeekhoorn heeft een slank lichaam. De Europese grondeekhoorn verschilt in uiterlijk van veel andere eekhoornsoorten doordat zijn staart niet lang is, maar kort is. Verder is de staart van de grondeekhoorn dichtbehaard en borstelig, twee eigenschappen die staarten van andere eekhoornsoorten ook hebben. Met zijn sterke poten met stevige en scherpe klauwen kan de grondeekhoorn goed graven. De grondeekhoorn is een alleseter. Een alleseter is een dier die zowel andere dieren als planten eet. De grondeekhoorn eet planten, wortels en insecten. Hij klimt in tot 3 meter hoge planten met de naam “stalkaars” (Verbascum densiflorum) om te eten van de zaden.

De grondeekhoorn komt in het wild voor in Midden-Europa en Zuidoost-Europa. In beide gebieden leeft hij op steppes en in graslanden. In Midden-Europa komt hij voor van Polen in het noorden tot in Hongarije in het zuiden. En van Oostenrijk in het westen tot in Slowakije in het oosten. In Zuidoost-Europa komt hij voor van Oekraïne in het noorden tot in het Europese deel van Turkije in het zuiden. (Turkije ligt voor een deel in Europa en voor een deel in Azië.) En van Servië in het westen tot in Roemenië in het oosten. Ooit was de grondeekhoorn uitgestorven in Polen. In 2005 keerde de grondeekhoorn in de Poolse natuur terug nadat er daar exemplaren van die soort waren uitgezet.

De grondeekhoorn leeft in groepen. Een groep grondeekhoorns houdt op een steppe of in een grasland een stuk grond bezet als territorium. En binnen dat territorium heeft de groep meerdere individuele holen tot wel 2 meter diep in de grond gegraven. Die holen kunnen met elkaar verbonden zijn door middel van ondergrondse tunnels. En daardoor een vertakt tunnelsysteem vormen, dat meerdere ingangen/uitgangen heeft. Maar de individuele holen van grondeekhoorns kunnen ook alleen eenvoudige holen zijn waar helemaal geen tunnels tussen lopen. De grondeekhoorns gebruiken de tunnelsystemen en de eenvoudige holen voor meerdere doelen. Namelijk om erin te overnachten, voort te planten, overwinteren en schuilen tegen kou, neerslag en roofdieren.

Europese grondeekhoorn

European ground squirrel
Spermophilus citellus

Een eekhoorn die op de grond leeft?

Adopteer een eigen Europese grondeekhoorn!

Wil je één of meerdere Europese grondeekhoorns adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • De Europese grondeekhoorn tijdens zijn winterslaap een lichaamstemperatuur van slechts 2 graden Celsius heeft?
  • En zijn hart tijdens zijn winterslaap slechts enkele keren per minuut klopt?
  • Beide dingen ervoor zorgen dat de grondeekhoorn tijdens zijn winterslaap zo min mogelijk lichaamsvet verbruikt?