Algemene informatie

De sneeuwgeit is een hoefdier uit Noord-Amerika. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hij leeft in gebieden waar een groot deel van het jaar of het hele jaar door sneeuw kan liggen, en dat hij op een geit lijkt. In werkelijkheid is de sneeuwgeit geen geit, maar een soort gems. Een gems is weer een hoefdier die qua uiterlijk tussen een geit en een antilope in zit. Omdat de sneeuwgeit dus een soort gems is, heet hij ook wel sneeuwgems.

In Noord-Amerika komt de sneeuwgeit voor in het noordwesten van de VS (waaronder in Alaska) en in het westen van Canada. Binnen dat verspreidingsgebied heeft de sneeuwgeit als leefgebieden bergen, waaronder de “Rocky Mountains”, loofbossen en naaldbossen. In de bergen komen sneeuwgeiten voor op tot wel 4000 meter hoogte, en zijn in hun verspreidingsgebied de grootste zoogdieren die op die hoogte leven.

De sneeuwgeit eet planten en is daarmee dus een planteneter.  Omdat er in de planten die de sneeuwgeit eet slechts weinig voedingsstoffen zitten, moet de sneeuwgeit van die planten veel eten om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen en zo ondervoeding te voorkomen. Het gevolg is dat de sneeuwgeit een groot deel van de dag besteedt aan grazen. Ook besteedt de sneeuwgeit veel tijd aan herkauwen. De sneeuwgeit is namelijk net als onze koe een herkauwer. Een herkauwer is een zoogdier die vier magen heeft. Een herkauwer eet een stuk voedsel, slikt het door naar de eerste maag waar het gedeeltelijk in wordt verteerd, brengt het stuk voedsel opnieuw vanuit de eerste maag terug naar zijn mond en kauwt dat voedsel opnieuw (herkauwt). Daarna slikt de herkauwer het voedsel voor de tweede keer door, het voedsel komt dan in de tweede maag terecht, en het hele proces herhaalt zich tot in de vierde maag, waarna het voedsel vanuit de vierde maag naar de darmen gaat. In en door de darmen worden er nog meer voedingsstoffen uit het voedsel gehaald en wordt van wat er van het voedsel over is gebleven poep gevormd. De poep wordt ten slotte uitgepoept. De reden waarom alle soorten herkauwers op deze manier voedsel eten en verteren, is dat zij voedsel eten die heel moeilijk is te verteren met slechts één maag.

In dierentuinen worden er heel veel diersoorten gehouden die in het wild bedreigd zijn. De sneeuwgeit daarentegen wordt in het wild niet bedreigd. Het gevolg is dat veel Europese dierentuinen hebben besloten om niet meer met sneeuwgeiten te kweken, en die ook niet meer te houden zodat ze de vrijgekomen sneeuwgeitverblijven kunnen gebruiken voor het houden van wel in het wild bedreigde diersoorten. Daardoor zijn er vandaag de dag in heel Europa slechts elf dierentuinen over waar er sneeuwgeiten leven, en Dierenpark Zie-ZOO is er daar één van. Dierenpark Zie-ZOO heeft ervoor gekozen om wel sneeuwgeiten te houden om aan haar bezoekers een meer gevarieerde dierenverzameling te kunnen laten zien.

Sneeuwgeit

Rocky Mountain goat
Oreamnos americanus

Die is zo wit als ...

Adopteer een eigen Sneeuwgeit!

Wil je één of meerdere sneeuwgeiten adopteren?
DAN IS DIT JE KANS.

Adopteren

Wist je dat?

  • De sneeuwgeit helemaal geen geit is
  • Ze boven op een rots alles in de gaten kunnen houden
  • Ze in kleine groepjes leven